Turkmag Sinter Manyezit Kaliteleri

Turkmag Sinter Manyezit Kaliteleri - TurkMag

Turkmag Sinter Manyezit Kaliteleri

Manyezit açık işletmelerinde çıkarılan ham cevheri fabrikaya daha verimli getirilmesini sağlamak üzere son teknolojileri içeren zenginleştirme tesislerinin, manyezit açık işletmelerinde kurulması planlanmaktadır.

Maden ocaklarında ve fabrikada daha önce değerlendirilemeyen sıfır maliyette artık cevherlerin içerisindeki manyezit ham cevherlerini geri kazanarak sinter manyezit üretiminde maliyetleri düşürmek için yeni tesislerin kurulması. Kısa dönem yatırımlarında düşünülmektedir.

Yüksek MgO içeren sinter manyezit üretebilmek amacıyla fabrika içerisindeki konsantre manyezit tesislerinin iyileştirilmesi kısa zamanda tamamlanacaktır. 

Sinter manyezitte artan talepleri karşılamak ve farklı ürünler üretebilmek için yıllık 100 bin ton kapasiteli 2. bir döner fırının kurulması öncelikli yatırımlarımız arasındadır.

Daha kaliteli ve düşük maliyette sinter manyezit üretmek amacıyla Sürekli iyileştirme planları hazırlamak ve gerekli yatırımları yapmak hedeflerimizin içerisindedir.