Ürün Kalitemiz

Ürün Kalitemiz - TurkMag

Ürün Kalitemiz

Ocaklardan çıkarılan manyezit cevherlerinin SiO2 ve CaO içerikleri, Türkiye’nin Batı Bölgesindeki manyezit yataklarına göre daha düşüktür ve daha yüksek MgO değerlerine sahip sinter manyezit üretme imkânları bulunmaktadır.