Erzurum’dan Dünya’ya...

Erzurum’dan Dünya’ya...

TURKMAG

Ülkemizin Değeri %100 Yerli Üretim

Ülkemizin Değeri %100 Yerli Üretim

TURKMAG

Erzurum’dan Dünya’ya açılarak%100 Yerli Üretim Sinter Manyezit Tedariği Sağlıyoruz

Indusy has met the demands of a growing world. The Indusy farmer has a tremendous.

A primary focus of Indusy is policy development and implementat...

  • Manyezit Cevheri Üretimi
  • Sinter Manyezit Üretimi
  • Doğu Anadolu Bölgesi’nin Kalkındırılması
  • Türkiye İhracatı’nın Arttırılması
TurkMag TurkMag TurkMag

Madencilik Faaliyetleri

Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane’de manyezit cevheri üretilmesi ve bu cevherlerin fabrikamızda işlenerek Sinter Manyezit ürününe dönüştürülüp hem iç hem dış piyasaya sunulması.

TURKMAG Manyezit Ocakları - TurkMag

TURKMAG Manyezit Ocakları

TURKMAG uzaklıkları 10-100 km olan yedi adet manyezit ocağına sahiptir....

20 Milyon Ton Rezervi - TurkMag

20 Milyon Ton Rezervi

TURKMAG’ın sahip olduğu manyezit cevheri rezervi 20 milyon tonun üzerin...

Ürün Kalitemiz - TurkMag

Ürün Kalitemiz

Ocaklardan çıkarılan manyezit cevherlerinin SiO2 ve CaO içerikleri, Tür...

Sinter Manyezit

Manyezit; Kimyasal formülü MgCO3 olup, teorik olarak bileşiminde % 52.3 CO2, % 47.7 MgO bulunmaktadır. Manyezit Cevheri bünyesinde SiO2, CaO, Fe2O3 ve Al2O3 gibi diğer safsızlıklarda olmaktadır. Sertliği 3.4-4.5 Mohs arasında, özgül ağırlığı 2.9-3.1 olan mineraldir. Rengi beyaz, sarı, gri, kahverengi ve siyah arasında değişir. Tabiatta Kriptokristalin (jel/amorf) ve Kristalen (iri kristalli) olmak üzere iki şekilde teşekkül eder.


Kalsit ve dolomit’te olduğu gibi, manyezit ısıtılınca CO2 içeriğini kaybetmektedir (dekompoze olmaktadır). Manyezit dekompoze sonucunda ağırlığını yarısını kaybeder. 650° ile 1000oC arasında ısıtılarak kostik kalsine manyezit, 1700°-2000o C arasında yapılan ısıl işlem ile oldukça yoğun ve sert; sinter manyezit, Elektrik Ark Fırınlarında 2800 o C’ nin üstünde ısıl işleme tabi tutularak çakmaktaşına benzer yoğun bir madde olan ergitilmiş magnezyum oksit (fused manyezit) elde edilir. Fused manyezitin özgül ağırlığı 3.60 olup çok yüksek sıcaklıklara dayanabilmektedir.


Magnezyum, gerek metal olarak ve gerekse bileşik halinde bugünkü teknolojinin önemli bir hammaddesidir. En geniş magnezyum tüketimi, magnezyum bileşikleri şeklinde gerçekleşmektedir (MgO, MgCl2, Mg(OH)2, MgSO4 vb.). Bütün bunların başında toplam dünya tüketiminin % 80’ini kapsayan ve magnezya adı verilen MgO (Periklas) bulunmaktadır. Zira MgO yüksek ergime noktası nedeni ile refrakter malzeme endüstrisinin en önemli girdisi durumundadır. İşte bu magnezyanın ve hatta diğer magnezya bileşiklerinin en önemli kaynağı doğal manyezittir. Manyezit bir magnezyum karbonat minerali olup tabiatta sık rastlanan bileşiklerden birisidir.


Sayılar İle TURKMAG

00 +

Kapasite (Ton)

00 +

Çalışan

00 %

Yerli Üretim

Sertifikalarımızdan bazıları

ISO 45001 - TurkMag

ISO 45001

ISO 14001 - TurkMag

ISO 14001

ISO 9001 - TurkMag

ISO 9001