Sinter Manyezit ve Kullanıldığı Yerler

Sinter Manyezit ve Kullanıldığı Yerler - TurkMag

Sinter Manyezit ve Kullanıldığı Yerler

Sinter Manyezit, manyezit cevherinin 1750 C derece sıcaklıkta dikey ve yatay döner fırınlarda pişirilmesiyle üretilir. Yüksek sıcaklıkta pişirildiğinden yoğunluğu yüksek ve suya karşı aktivitesi yoktur. Bu nedenle bazik refrakter malzemeler üretiminde kullanılmaktadır. Sinter Manyezitin piyasa değeri içerdiği MgO yüzdesi ile belirlenir. 

% MgO: 95-98 olan sinter manyezit ürünleri, bazik refrakter tuğlaların, % MgO: 90-93 olanları ise bazik refrakter harçların üretiminde kullanılmaktadır. 

  • Çimento döner fırınların pişme bölgelerinde sinter manyezitten üretilen Magnezya Alümina tuğlalar kullanılmaktadır. Demir çelik sektöründe ise konverterlerde, ark ocaklarında ve pota ocaklarında sinter manyezitten üretilmiş magnezya karbon tuğlalar kullanılmaktadır. 
  • Sinter manyezit refrakter malzemelerin üretimi dışında, elektrikli ısı rezistanslarının ve dericilik sektöründe deri tabaklamada pH ayarlamada kullanılmaktadır.