Kriptokristalin Manyezit Yatakları

Kriptokristalin Manyezit Yatakları - TurkMag

Kriptokristalin Manyezit Yatakları

Bunlara ince (mikron) kristalli amorf (amorphous) veya jel manyezitler de denir. Dünya rezervinin % 7’sini kriptokristalin manyezitler oluşturur. Çok ince kristalli, hatta yer yer amorf olan bu tip yataklar, çoğunlukla serpantin kayaçları içinde çeşitli şekil ve boyutlarda bulunur. Serpantin doğada hem minerale hem de taşa verilen isimdir. Bileşimi 3MgO.2SiO2.2H2O olup kristal sistemi monoklinik veya amorf ‘dur. Sertliği 2.5-3 Mohs, yoğunluğu 2.2-2.4 gr/cm3 ‘dür. Koyu-açık yeşil, kahverengi, siyah renklerde bulunur.

Olivin minerallerinin yer altında basınç ve sıcaklık ile CO2 ve H2O etkisiyle ayrışması sonucu oluşur. Bu olaya serpantinleşme denir ve bu reaksiyon sonucunda Manyezit de meydana gelir.

4 Mg2SiO4 + 4 HOH + 2 CO2 → 2 Mg3Si2O5(OH)4 + 2 MgCO3

    (olivin)              (serpantin)         (manyezit)

Bu oluşumun en önemli örneklerine Türkiye, Yugoslavya ve Brezilya’da rastlanmaktadır.