Dünya ve Türkiye Manyezit Rezervleri

Dünya ve Türkiye Manyezit Rezervleri - TurkMag

Dünya ve Türkiye Manyezit Rezervleri

Dünya’nın manyezit cevheri ve ürünlerinde nabzını tutan MagMin kuruluşunun  araştırmacısı Jeolojist Ian Wilson’un yaptığı tespitlere göre Dünya toplam Manyezit rezervinin yaklaşık 13 Milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Rezervi en büyük olan Ülke % 26 ile Çin’dir. Türkiye toplam rezerv sıralamasında yaklaşık 700 milyon ton ile 7. sırada yer almaktadır. Dünya manyezit cevheri üretimi göz önüne alındığında ise Türkiye Çin ve Rusya’dan sonra 3. sırada bulunmaktadır. Buna açıklık getirmek gerekirse, 8,5 milyon ton magnezya üretiminde, % 6 ile Türkiye, kurulu olan büyük manyezit fabrikaları nedeniyle manyezit üretim kapasitesi yüksek olan bir Ülkedir. Bu değerlendirmeyle, pazarda Çin ve Rusya’nın en büyük rakibi Türkiye’deki firmalardır.


Türkiye manyezit rezervi yoğunluğunun dağıldığı bölgeler aşağıda verilmektedir. Bunlar Kütahya-Eskişehir-Konya üçgeni, İç Anadolu’da Çankırı ile Doğu Anadolu’da Erzincan ve Erzurum yöreleridir. 

Bu yörelerin içerisinde yer alan Kütahya, Eskişehir, Konya ve Erzurum’da kurulmuş olan fabrikalarda, 765 bin ton sinter manyezit, 135 bin ton kalsine manyezit ve 40 bin ton fused magnezya üretilmektedir.

Bölge İsmi
Rezerv Miktarı (Milyon Ton)
% Dağılım
Konya
21430,6
Kütahya
18626,6
Eskişehir
19828,3
Erzurum Erzincan
618,7
Çankırı
192,7
Diğer
223,1
Toplam
700100,0

Türkiye Manyezit rezervinde, Konya, Eskişehir ve Kütahya üçgenindeki manyezit rezervi, toplam rezervin % 85’ini teşkil etmektedir. Bu nedenle manyezit fabrikaları bu bölgelerde kurulmuşlardır. Türkiye bu konuda manyezit rezervi, yetişmiş insan kaynağı ve potansiyeli ile Bor minerali kadar önemli bir iş alanına sahiptir.